Strehog logga

I april 2010 invigde vi en skola som vi har byggt tillsammans med en av våra samarbetspartners i Bhadohi, Indien. Skolan har plats för 450 elever.

Vi vill bidra till trygghet och social omsorg för vävarnas familjer. Familjen har stor betydelse i Indien och en stor andel av befolkningen är idag analfabeter. Barnen är framtiden och vi vill främja ökad läs och skriv kunskap. God utbildning är allt viktigare, inte minst i denna del av världen, för att bidra till framtidshopp och säkra ekonomisk utveckling.

Vi har tidigare varit med om att bygga skola i Pakistan. Den invigdes 1996 med plats för 142 elever. Idag går det ca 650 elever på skolan. Efterhand som vävarnas barn lärt sig läsa har det visat sig att föräldrarnas intresse också väckts och flera av dem har lärt sig att läsa och skriva.

 

 

STREHÖG AB

S Vägen 41, Box 124
S-361 22 Emmaboda

Tel: 0471-48240
Fax: 0471-13580
e-mail: mail@strehog.se

ÅTERFÖRSÄLJARE

Återförsäljare login